ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαθέτουμε μεταχειρισμένα και καινούργια μηχανήματα όπως γκιλοτίνες, βιβλιοδετικά κόλλας (EVA & PUR), πλαστικοποιήσεις, διπλωτικά, εκτυπωτές σχεδίου, spot UV εκτυπωτές, μηχανήματα αρίθμησης, πίκμανσης, περφορέ και κοπής, από διεθνείς κατασκευαστικούς οίκους.

Τα μεταχειρισμένα μηχανήματα ελέγχονται και επιλέγονται με βάση αυστηρά κριτήρια. Αντικαθίστανται τα αναγκαία αναλώσιμα και ανταλλακτικά ώστε να μη διαφέρουν σε αξιοπιστία από τα καινούργια.

Οι καινούργιες μηχανές συνοδεύονται πάντα με το τελευταίο λογισμικό και τις τελευταίες προσθήκες και διορθώσεις στα μηχανικά και ηλεκτρονικά τους μέρη που προβλέπονται από τους κατασκευαστές.

Παρέχουμε:

  • Τεχνική υποστήριξη
  • Συντήρηση εξοπλισμού
  • Εκπαίδευση χειριστών
  • Ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά
  • Υπηρεσία ελέγχου εξοπλισμού που θέλετε να αγοράσετε από τρίτους και πιστοποίηση καλής λειτουργίας
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για νέες αγορές εξοπλισμού
  • Μετακομίζετε την επιχείρησή σας; Κανένα πρόβλημα. Υπηρεσίες απεγκατάστασης και εγκατάστασης εξοπλισμού